Toppbild

Avfall och återvinning

I Strängnäs kommun ansvarar SEVAB för hämtning av hushållssopor, slam och latrin. Grovavfall och farligt avfall lämnas på återvinningscentralerna i Läggesta och Strängnäs.

 

Sevab logga

 

Återvinningsstationer

Förpackningar, tidningar, batterier och kläder kan lämnas på återvinningscentralerna runt om i kommunen. Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) ansvarar för återvinningsstationerna i Strängnäs, Mariefred och Stallarholmen medan SEVAB ansvarar för stationerna i Länna och Kalkudden.

Förpacknings och Tidningsinsamlingen, FTI AB ansvarar för städning och tömning av kommunens återvinningsstationer. Synpunkter på stationerna lämnas direkt på FTIs webbplats Det går också bra att ringa telefonnummer 0200-88 03 11 eller skicka e-post till strangnas@ftiab.se.

Öppettider hittar du på SEVABs webbplats.

 

Sophämtning och avfallshantering

Av Strängnäs kommuns Renhållningsföreskrift framgår vilka alternativ och regler som finns för insamling av hushållsavfall. Det finns vissa möjligheter till undantag från bestämmelserna, läs mer om det under "undantag från renhållningsordningen". 

Det som är sopor för dig kan vara något som andra skulle vilja ha - tänk på möjligheten till återanvändning.

Renhållningsföreskrifter och avfallsplan finns i kommunens Författningssamling under allmänna föreskrifter.

Information om när ditt hushållsavfall hämtas hittar du här.

 

TrädgårdsavfallTrädgårdsavfall i en skottkärra

Bästa sättet att ta hand om trädgårdsavfallet efter vårstädningen på tomten är att köra det till någon av kommunens återvinningsstationer, Kvitten i Strängnäs eller Läggesta i Mariefred.

Naturligtvis får du inte skräpa ned i naturen genom att lämna trädgårdsavfallet i skog eller parkmark.

Eldning av trädgårdsavfall

Eldning av trädgårdsavfall orsakar varje år flera klagomål till miljöenheten eftersom många blir störda av lukt och rök från eldning. I tätorter är det svårt att elda trädgårdsavfall utan att olägenheter uppstår, oavsett om man vidtar försiktighet.

Att elda sitt trädgårdsavfall kräver en del försiktighet och sunt förnuft, även om du bor på landet:

  • Kontrollera först att räddningstjänsten inte utfärdat eldningsförbud på grund av brandfara.
  • När du eldar måste du se till att trädgårdsavfallet är torrt och att vinden inte ligger på mot dina närmaste grannar.
  • Brasan får inte vara mer än 3x1 meter och ska vara släckt innan det blir mörkt.

 

Kompost

Kompostering är en gammal metod för att ta tillvara mat- och trädgårdsavfall. Det organiska materialet, det vill säga avfallet, bryts ned på naturlig väg med hjälp av mikroorganismer och syre och förvandlar avfallet till en resurs. Komposteringen skyndar på processen.
Kompostering är ett bra sätt att hjälpa naturen ta tillvara näringsämnen i avfallet. I gengäld får du en näringsrik jord att förbättra din trädgård med.
För att få kompostera hushållsavfall eller toalettavfall (latrinavfall) på den egna fastigheten behöver du anmäla detta till miljöenheten. Ska du endast kompostera trädgårdsavfall krävs ingen anmälan. Kontakta miljöenheten för mer information.

Behållare för kompost

Grundkravet för kompostering är en isolerad behållare med lock som är skadedjurssäker. Behållaren måste vara väl ventilerad för att mikroorganismerna ska få syre och kunna arbeta. Ventilationshålen eller springorna får vara max 5 millimeter stora. En kompost måste hålla jämn temperatur, därför måste den vara isolerad för att fungera även under vinterhalvåret. Placera komposten i trädgården på en plats som ligger i skugga under större delen av dagen, annars finns risk att den torkar ut.

Exempel på vad som kan komposteras:

  • Grönsaksrester: potatisskal, äppelskrutt, bananskal, kärnor m.m.
  • Säd- och mjölkprodukter
  • Rester från kött och fisk.
  • Ägg och äggskal.
  • Te, kaffesump och filter.
  • Hushållspapper och ofärgade servetter
  • Aska i mindre mängd

 

Vill man kompostera hushållsavfall ska det anmälas till miljöenheten, det är gratis. Vill man kompostera latrin eller slam ska även det anmälas.
För mer information och anmälningsblankett se länkar:
INFO latrinkompost
INFO om kompostering
Undantag från kommunal renhållning

 

Sopstation, sopstationen, sopor

Uppdaterad 2018-02-12 av Miljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >