Toppbild

Bygga, bo & miljö

Strängnäs kommun samhällsplanerar för framtiden med utgångspunkt att med en långsiktig hållbar utveckling kunna bevara och utveckla Strängnäs kommun som en dynamisk idyll.

En mycket viktig del i arbetet med utveckling är kommunens nuvarande och framtida invånare. Därför är invånaren alltid i fokus i det dagliga arbetet och vid beslut.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill lämna synpunkter – vi finns till här för dig!
 

Det är dags för radonmätning

Mätningen ska helst utföras under eldningssäsongen (1:a oktober – 30:e april) för att vara tillförlitlig och mättiden ska pågå minst två månader.

Här kan du läsa mer om hur du mäter radon hemma.
 

Viktig information för dig som ska söka bygglov

Just nu har vi extra långa handläggningstider för bygglov

Hyresvärdar

Ledig mark och tomter

Detaljplaner

Bygglov och andra lov

Nytt resecentrum

Vatten och avlopp

Pågående projekt

Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation


Samhällsbyggnads-

nämnden

Förtroendevalda

E-post


Synpunkter, frågor och förbättringsförslag

Lämna synpunkter

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >